Studiebeurzen voor organisatie van een congres of workshop


Maximale bijdrage: €2500,-

De Juynboll Stichting biedt beurzen aan voor wetenschappers die een congres of workshop willen organiseren. Wetenschappers kunnen maximaal vier keer per jaar een aanvraag doen.

 

Voorwaarden

  • De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
  • Een Leidse onderzoeker of docent doet de aanvraag.
  • De bijdrage dient van substantieel belang te zijn voor de Universiteit Leiden.

 

Te leveren diensten

  • Een verslag van de conferentie of workshop met daarin ook een verslag van uitgegeven kosten.

 

Aan te leveren gegevens

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Een complete kostenraming.
  • Een beschrijving van de op te zetten conferentie of workshop.

Bovenstaande documenten dienen per email te worden verstuurd aan de secretaris, dr. Annemarike Stremmelaar.