Studiebeurzen voor een studieverblijf in het buitenland


Maximale bijdrage: €2500,-

 

De Juynboll Stichting biedt beurzen aan voor wetenschappers waarvoor een studieverblijf in het kader van hun onderzoek ontontbeerlijk is. Wetenschappers kunnen deze beurs maximaal vier keer per jaar aanvragen.

 

Voorwaarden

  • De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
  • Een Leidse onderzoeker of docent doet de aanvraag.
  • De bijdrage dient van substantieel belang te zijn voor de Universiteit Leiden.

 

Te leveren diensten

  • Een verslag van het studieverblijf met daarin een beschrijving van de gemaakte kosten.

 

Aan te leveren gegevens

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Een complete kostenraming.
  • Een beschrijving van het doel van het verblijf en het nut hiervan voor het onderzoek van de wetenschapper.