Studiebeurzen voor een studieverblijf in het buitenland


Maximale bijdrage: €2500,-

De Juynboll Stichting biedt beurzen aan voor wetenschappers waarvoor een studieverblijf in het kader van hun onderzoek ontontbeerlijk is. Wetenschappers kunnen deze beurs maximaal vier keer per jaar aanvragen.

 

Voorwaarden

  • De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
  • Een Leidse onderzoeker of docent doet de aanvraag.
  • De bijdrage dient van substantieel belang te zijn voor de Universiteit Leiden.

 

Te leveren diensten

  • Een verslag van het studieverblijf met daarin een beschrijving van de gemaakte kosten.

 

Aan te leveren gegevens

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Een complete kostenraming.
  • Een beschrijving van het doel van het verblijf en het nut hiervan voor het onderzoek van de wetenschapper.

Bovenstaande documenten dienen per email te worden verstuurd aan de secretaris, dr. Annemarike Stremmelaar.