Publicatiebeurs


Maximale bijdrage: €5000,-

De Juynboll Stichting ondersteunt wetenschappers in het publiceren van wetenschappelijke publicaties. Deze beurs kan maximaal één keer per jaar aangevraagd worden.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
  • Een Leidse onderzoeker of docent doet de aanvraag.
  • De bijdrage dient van substantieel belang te zijn voor de Universiteit Leiden.

Te leveren diensten

  • Een exemplaar van de uitgebrachte publicatie dient te worden geschonken aan de Universitaire Bibliotheken Leiden

Aan te leveren gegevens

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Een complete kostenraming.
  • Een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de uit te brengen publicatie.

Bovenstaande documenten dienen per email te worden verstuurd aan de secretaris, dr. Annemarike Stremmelaar.