Juynboll Fellowship programma


Deadline: 1 april 2018

Maximale bijdrage: €2000,-

Het Juynboll Fellowship programma biedt binnen- en buitenlandse onderzoekers de mogelijkheid om onderzoek te doen in de Midden-Oosterse Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. De beurs ondersteunt wetenschappers voor een periode van maximaal twee maanden in hun onderzoek naar de collecties van de bibliotheek.

Voorwaarden

 • Het onderzoek moet passen binnen de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
 • De fellow dient het onderzoek gedurende het verblijf uit te voeren in de Universitaire Bibliotheken Leiden.
 • Een Leidse onderzoeker of docent ondersteunt de aanvraag.
 • Fellowships moeten worden vervuld in de periode van mei t/m december 2018 (tenzij er door de beoordelingscommissie goedkeuring wordt gegeven om af te wijken van deze periode).
 • De fellow dient zelf zorg te dragen voor de aanvraag van een geldig visum voor de periode van het verblijf in Nederland.
 • De fellow dient zelf zorg te dragen voor het vinden van accommodatie in Nederland (via het Housing Departement van de Universiteit Leiden) en deze te betalen uit het toegezegde fellowship.

Te leveren diensten

 • De fellow doneert een exemplaar van de publicaties die uit het verblijf als fellow zijn voorgekomen aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.
 • De fellow stelt het Scaliger instituut een onderzoekrapport ter hand bij de afronding van de fellowship.
 • De fellow dient een bijdrage te leveren aan de activiteiten van het Scaliger Instituut.
 • De fellow dient een lezing te geven bij het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS).

Aan te leveren gegevens

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Een curriculum vitae.
 • Een lijst van relevante publicaties.
 • Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten.
 • Voor niet gepromoveerde onderzoekers: één aanbevelingsbrief van de begeleiders.
 • Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden), waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de afdeling Bijzondere Collecties zullen worden onderzocht en geraadpleegd.
 • Een lijst van handschriften, drukken, of ander materiaal dat in de bibliotheek zal worden geraadpleegd, inclusief signatuur/plaatsingscode.

Bovenstaande documenten dienen per email te worden verstuurd aan de secretaris, dr. Annemarike Stremmelaar.