Geschiedenis en Doelstellingen


De Juynboll Stichting werd opgericht in juni 2011 als nalatenschap van de in 2010 overleden Arabist Dr. Gautier Juynboll. De stichting heeft tot doel om de studie van het Arabisch en de islam binnen de Faculteit Geesteswetenschappen te bevorderen door het verlenen van financiële steun aan (jonge) wetenschappers. Zij doet dit door:

  1. Het verlenen van (aanvullende) beurzen aan jonge promovendi en onderzoekers, zonder overige inkomsten, om onderzoek te doen binnen het vakgebied van het Arabisch en de islam, waarbij speciaal onderwerpen op het gebied van het klassiek Arabisch en de klassieke islam de voorkeur hebben.
  2. Het verstrekken van beurzen aan jonge promovendi en onderzoekers om studiereizen te maken in het kader van hun promotieonderzoek.
  3. Het bieden van ondersteuning aan Universiteit Leiden om mensen aan te nemen met expertise op het gebied van het Arabisch en de islam, om onderwijs te geven of onderzoek te doen aan Universiteit Leiden en/of te werken binnen de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.