Bezoekersbeurs voor buitenlandse senioronderzoekers


Maximale bijdrage: €8000,-

De Juynboll Stichting biedt hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senioronderzoekers beurzen voor een verblijf in Leiden van maximaal twaalf maanden. De beurs dient als bijdrage in de reis- en verblijfskosten en kan maximaal één keer per jaar aangevraagd worden.

Voorwaarden

  • Het onderzoek moet passen binnen de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
  • De standplaats van het onderzoek is Leiden.
  • Een Leidse onderzoeker of docent ondersteunt de aanvraag.

Te leveren diensten

  • Een actieve bijdrage aan het intellectuele leven in Leiden door middel van een openbare lezing
  • Een relatie met Leids onderzoek, materiaal (UB), op te zetten onderzoek met Leidse collega’s.
  • Eventueel een bijdrage aan het onderwijs binnen de Universiteit Leiden.

Aan te leveren gegevens

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Een curriculum vitae
  • Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1200 woorden), waarin specifiek moet worden aangegeven welk onderzoek gedaan wenst te worden en wat de relatie van dit onderzoek is met de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
  • Een kostenraming.

Bovenstaande documenten dienen per email te worden verstuurd aan de secretaris, dr. Annemarike Stremmelaar.