Beurzen


De Juynboll Stichting verstrekt verschillende beurzen te bevordering van onderzoek voor getalenteerde onderzoekers en promovendi. Beurzen kunnen het hele jaar aangevraagd worden, maar het in behandeling nemen van de beurzen kan tot zes maanden in beslag nemen. Houd hier dus rekening mee in de aanvraag van de beurs. Bekijk voor de specifieke voorwaarden de verschillende beschikbare beurzen.

Beurs ter voorbereiding promotietraject

Beurs ter afronding promotietraject

Juynboll Fellowship programma

Bezoekersbeurs voor buitenlandse senioronderzoekers

Studiebeurzen voor deelname aan een congres of workshop

Studiebeurzen voor organisatie van een congres of workshop

Studiebeurzen voor een studieverblijf in het buitenland

Publicatiebeurs