Beurs ter voorbereiding promotietraject


Maximale bijdrage: €8000,-/€2000,- per maand

De Juynboll Stichting wil getalenteerde toekomstige promovendi ondersteunen door middel van beurzen ter voorbereiding op een promotietraject. Deze beurs ondersteunt wetenschappers voor een periode van circa vier maanden, door middel van het geven van een financiële bijdrage voor het doen van vooronderzoek. Deze bijdrage wordt uitgekeerd op basis van maandelijkse voortgangsrapporten. Wetenschappers kunnen de beurs maximaal twee keer per jaar aanvragen.

Voorwaarden

 • Het onderzoek moet passen binnen de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
 • De aanvrager heeft een toekomstige promotieplek aan de Universiteit Leiden.
 • De standplaats van het vooronderzoek is Leiden, eventueel gecombineerd met relevant veldwerk gerelateerd aan de promotie-aanvraag.
 • De aanvrager heeft op het moment van aanvraag en op het moment van uitvoering van het onderzoek geen of slechts een beperkte betaalde aanstelling.
 • De aanvrager heeft aantoonbaar goede studieresultaten behaald.
 • De aanvrager heeft goede begeleiding gevonden voor het toekomstige onderzoek in de vorm van een beoogd promotor.
 • De onderzoeker dient zelf zorg te dragen voor de aanvraag van een geldig visum voor de periode van het verblijf in Nederland.
 • De onderzoeker dient zelf zorg te dragen voor het vinden van accommodatie in Nederland en deze te betalen uit het toegezegde maandbedrag.

Te leveren diensten

 • Een maandelijks voortgangsrapport op basis waarvan de maandelijkse bijdrage uitgekeerd wordt.

 Aan te leveren gegevens

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Een curriculum vitae.
 • Twee aanbevelingsbrieven van twee academische referenten.
 • Een aanbevelingsbrief van de beoogde promotor.
 • Een onderzoeksvoorstel (maximaal 1000 woorden), waarin het plan voor het vooronderzoek dat uiteindelijk zal leiden tot het promotievoorstel omschreven wordt.

Bovenstaande documenten dienen per email te worden verstuurd aan de secretaris, dr. Annemarike Stremmelaar.