Beurs ter afronding promotietraject


Maximale bijdrage: €8000,-/€2000,- per maand

De Juynboll Stichting wil getalenteerde promovendi ondersteunen in de afronding van hun promotietraject. Deze beurs ondersteunt promovendi voor een periode van circa vier maanden. Deze bijdrage wordt uitgekeerd op basis van maandelijkse voortgangsrapporten. Promovendi kunnen deze beurs maximaal één keer per jaar aanvragen.

Voorwaarden

 • De promotie moet passen binnen de doelstellingen van de Juynboll Stichting.
 • De aanvrager heeft een promotieplek aan de Universiteit Leiden.
 • De standplaats van het promotieonderzoek is Leiden.
 • De aanvrager heeft op het moment van aanvraag en op het moment van uitvoering van het promotieonderzoek geen of nauwelijks andere inkomsten.

Te leveren diensten

 • Een maandelijks voortgangsrapport op basis waarvan de maandelijkse bijdrage uitgekeerd wordt.

Aan te leveren gegevens

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Een curriculum vitae.
 • Brief van de promotor en van de copromotor met daarin een bespreking van (1) de voortgang van de promotie en een uiterste datum van afronding van ten hoogste 12 maanden na het ingaan van de beurs, (2) de kwaliteit van het werk van de promovendus.
 • Een beschikbaar deel van de dissertatie, goedgekeurd door de promotor.
 • Een studieplan voor de periode van de beursaanvraag.
 • Een tijdsschema voor de periode van de beursaanvraag.

Bovenstaande documenten dienen per email te worden verstuurd aan de secretaris, dr. Annemarike Stremmelaar.