Bestuur


Het bestuur van de Juynboll Stichting bestaat uit:

Prof. Dr. Léon Buskens | Voorzitter
Ron de Jongh | Penningmeester
Dr. Annemarike Stremmelaar | Secretaris
Prof. Dr. Petra Sijpesteijn | Lid
Prof. Dr. Harry Stroomer | Lid